top of page
רקע-לכותרת-מוצרים-מיוחדים.png

המיוחדים שלנו לחברות וארגונים

מגוון משחקי בריחה ניידים והפעלות לארגונים

מגוון משחקי בריחה ניידים והפעלות לארגונים

חדר בריחה מדליק
לראש השנה 
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

חדר בריחה מדליק
לראש השנה
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

חדר בריחה מדליק לפורים
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

חדר בריחה מדליק לפורים
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

חדר בריחה מדליק לפסח
מתנה, אתגר וכיף
להרמת הכוסית ולמשפחות העובדים

חדר בריחה מדליק לפסח
מתנה, אתגר וכיף
להרמת הכוסית ולמשפחות העובדים

חדר הבריחה הראשון שלי!
מתנה, אתגר וכיף
לעולים/מסיימים כיתה א'

חדר הבריחה הראשון שלי!
מתנה, אתגר וכיף
לעולים/מסיימים כיתה א'

חדר בריחה מדליק לסוכות
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

חדר בריחה מדליק לסוכות
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

חדר בריחה 
לרגל יום האישה הבינלאומי 
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

חדר בריחה
לרגל יום האישה הבינלאומי
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

משחקים מדליקים
ליום העצמאות:
אתגר וכיף לעובדים ולמשפחות

משחקים מדליקים
ליום העצמאות:
אתגר וכיף לעובדים ולמשפחות

חדר בריחה לקיץ
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

חדר בריחה לקיץ
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

חדר בריחה מדליק לחנוכה
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

חדר בריחה מדליק לחנוכה
מתנה, אתגר וכיף
למשפחות העובדים מהבית

חדר בריחה לימודי
לרגל יום האישה הבינלאומי

חדר בריחה לימודי
לרגל יום האישה הבינלאומי

חדר בריחה מדליק לשבועות
אתגר וכיף
למשפחות העובדים

חדר בריחה מדליק לשבועות
אתגר וכיף
למשפחות העובדים

bottom of page